SARAÇLILAR Şənbə, 26.05.2018, 17:58
BORÇALI. SARAÇLI KƏNDİNİN SAYTINA XOŞ GƏLDİNİZ | QONAQ | RSS
ANA MENYU

STATİSTİKA

ONLAYNDA: 1
QONAQ: 1
İSTİFADƏÇİ: 0

SAYTLAR
 • XANQIŞLAĞI
 • GECƏGÖZLÜ
 • MƏNİM SERİALIM
 • FİLİMLƏR
 • SAYT DÜZƏLT
 • HAMSI VEB-USTASI ÜÇÜN
 • HAMI ÜÇÜN PROQRAMLAR
 • ƏYLƏNCƏ DÜNYASI
 • ƏN YAXŞI SAYTLAR
 • KULİNARİYA RESEPTLƏRİ

 • Block title

  AVROPA RADİOSU

  VALYUTA
   Valyuta məzənnəsi

  ANA SƏHFƏ » MƏQALƏLƏR » QURAN KƏRIM [ MƏQALƏ ƏLAVƏ ET ]

  56.əl-Vaqiə ( Vaqiə )
  56 - əl-Vaqiə      الواقعة
  əl-Vaqiə (Vaqiə) surəsi
  (Məkkədə nazil olmuşdur, 96 ayədir)
   
  Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

  1 - Qiyamət vaqe olacağı (qopacağı) vaxt

  2 - Onun vaqe olmasını heç kəs təkzib edə (dana) bilməz!

  3 - O (kimini) alçaldacaq, (kimini də) ucaldacaqdır.

  4 - Yer hərəkətə gəlib şiddətlə titrədiyi,

  5 - Dağlar parça-parça olub ovxalandığı

  6 - Və toz kimi səpələndiyi zaman

  7 - Siz (ey insanlar!) üç zümrəyə ayrılacaqsınız:

  8 - Sağ tərəf sahibləri (əməl dətərləri sağ əllərinə verilənlər). Kimdir o sağ tərəf sahibləri? (Nə uğurludur onlar!)

  9 - Sol tərəf sahibləri (əməl dətərləri sol əllərinə verilənlər). Kimdir o sol tərəf sahibləri? (Nə uğursuzdur onlar!)

  10 - Və öndə olanlar. Onlar (dünyada Allah yolunda, imanda, əməldə, xeyirdə öndə olduqları kimi, axirətdə də) öndədirlər! (Nə xoşbəxtdir onlar!)

  11 - Onlar (Allah dərgahına, Allahın lütfünə) yaxınlaşdırılmış kimsələrdir.

  12 - Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar.

  13 - (Öndə olanların) çoxu əvvəlkilərdən (keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərindən),.

  14 - Biz azı da axırıncılardandır (Muhəmməd əleyhissəlamın ümmətindəndir).

  15 - (Onlar qızıl-gümüş, ləl-cavahiratla) bəzənmiş taxtlar üstündə qərar tutacaq,

  16 - Onlara (o taxtlara) söykənib bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.

  17 - Onların dövrəsində həmişəcavan xidmətçi oğlanlar dolanacaqlar;

  18 - (Cənnət bulağından axan) məin (şərab) dolu piyalələr, kuzələr və qədəhlərlə.

  19 - (Dünyadakı şərabdan fərqli olaraq) ondan başları ağrımaz və keflənməzlər.

  20 - (O cavan xidmətçilər Cənnətdə olanların) bəyənib seçdikləri meyvələr

  21 - Və istədikləri hər cür quş əti ilə (onların dövrəsində fırlanacaqlar).

  22 - (Onlar üçün orada) iri (ahu) gözlü, qəşəng hurilər də vardır.

  23 - (O hurilər rəng və gözəllikcə) sanki sədəf içində gizlənmiş (qorunub-saxlanmış) incidirlər.

  24 - Onlar (bu nemətlərə dünyada) etdikləri (yaxşı) əməllər müqabilində nail olacaqlar.

  25 - Onlar orada (Cənnətdə) nə boş söz, nə də günaha bais olan bir şey eşidəcəklər.

  26 - Eşitdikləri söz ancaq "salam” olacaqdır.

  27 - Sağ tərəf sahibləri! (Əməl dəftərləri sağ əllərində olanlar!) Kimdir o sağ tərəf sahibləri?

  28 - (Onlar) tikansız sidr ağacları,

  29 - Salxım-salxım sallanmış möüz (banan) ağacları altında;

  30 - Çəkilməyən (daimi) kölgəliklərdə;

  31 - Axar su kənarında;

  32 - Bol meyvələr –

  33 - Tükənməz və qadağan edilməyən (meyvələr) içində

  34 - Və (bir-birinin üstünə yığılmış) hündür döşəklər üstündə (yaxud yüksək əxlaq və qeyri-adi gözəllik sahibi olan qadınlar yanında) olacaqlar!

  35 - Şübhəsiz ki, Biz onları (huriləri) başqa cür (yeni bir yaradılışla, doğulmadan) yaradacağıq!

  36 - Onları bakirə qızlar,

  37 - Ərlərini sevən, həmyaşıdlar edəcəyik.

  38 - Sağ tərəf sahibləri (əməl dəftəri sağ əllərinə verilənlər) üçündür onlar!

  39 - (Onların) bir çoxu əvvəlkilərdən (keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərindən),

  40 - Bir çoxu da axırıncılardandır (bu ümmətdəndir).

  41 - Sol tərəf sahibləri! (Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlər!) Kimdir o sol tərəf sahibləri?

  42 - (Onlar) səmum yeli (qızmar atəş) və qaynar su içində,

  43 - Qapqara duman kölgəsində olacaqlar!

  44 - (O kölgə başqa kölgələrdən fərqli olaraq) nə sərin, nə də xoşagələndir.

  45 - Onlar bundan əvvəl (dünyada) naz-nemət içində idilər.

  46 - Özləri də böyük günah içində (Allaha şərik qoşmaqla) israr edib dururdular.

  47 - Və belə deyirdilər: "Əcaba, biz öldükdən, toz-torpaq və sür-sümük olduqdan sonra, həqiqətən, yenidən dirildiləcəyikmi?!

  48 - Yaxud bizdən əvvəl gəlib-getmiş atalarımız da dirildiləcəklərmi?!”

  49 - (Ya Peyğəmbər!) De: "(Sizdən) əvvəlkilər də, sonrakılar da,

  50 - Məlum bir günün (qiyamət gününün) müəyyən bir vaxtında mütləq (məhşərə) cəm ediləcəklər.

  51 - Sonra, siz ey (haqq) yoldan azanlar, (haqqı) dananlar!

  52 - Şübhəsiz ki, zəqqum ağacından (onun meyvəsindən) yeyəcəksiniz,

  53 - Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız.

  54 - Üstündən də (sizə bərk yanğı gəldiyi üçün) qaynar su içəcəksiniz.

  55 - Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş (dəvə) kimi içəcəksiniz.

  56 - Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir.

  57 - (Ey kafirlər!) Biz sizi (yoxdan) yaratdıq. Məgər (qiyamət günü yenidən dirildiləcəyinizi) təsdiq etməzmisiniz?

  58 - Bəs (bətnlərə) axıtdığınız nütfəyə nə deyirsiniz?

  59 - Ondan (insan) yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?!

  60 - Sizin aranızda ölüm (kimin nə vaxt öləcəyini) əvvəlcədən Biz müəyyən etdik. Və Biz əsla aciz (önünə keçilməsi mümkün olan) deyilik,

  61 - (Sizi yox edib) yerinizə sizin kimiləri gətirməkdən (sizi başqaları ilə əvəz etməkdən) və sizi özünüz də bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmaqdan!

  62 - And olsun ki, siz ilk yaradılış (dünyaya necə gəldiyinizi) bilirsiniz. Elə isə (sizi yenidən diriltməyə qadir olduğumuz barədə) heç düşünmürsünüz?!

  63 - Bəs əkdiyiniz (toxuma) nə deyirsiniz?

  64 - Onu bitirən sizsiniz, yoxsa Biz?!

  65 - Əgər Biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də mat-məətəl qalıb:

  66 - "Biz ziyana uğramış,

  67 - Bəlkə, (hələ ruzidən də) məhrum olmuş kimsələrik!” (deyərdiniz).

  68 - Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiniz?

  69 - Onu buluddan endirən sizsiniz, yoxsa Biz?!

  70 - Əgər istəsəydik, onu acı (bir su) edərdik. Elə isə niyə (Allahın nemətlərinə) şükür etmirsiniz?

  71 - Bəs (yaş ağacdan) yandırdığınız oda nə deyirsiniz?

  72 - Onun ağacını yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?

  73 - Biz onu (sizi cəhənnəm odu ilə qorxutmaqdan ötrü) ibrət dərsi və səhrada olan müsafirlərin faydalanması üçün yaratdıq.

  74 - Belə olduqda (ya Peyğəmbər!) sən ulu olan Rəbbinin adını müqəddəs tutub zikr et!

  75 - Ulduzların (bürclərdəki) mənzillərinə (yaxud doğub-batdığı yerlərə) and olsun ki –

  76 - Kaş bunun nə qədər böyük bir and olduğunu biləydiniz –

  77 - (Sizə oxunan) bu (kəlam) çox qiymətli Qurandır.

  78 - (O, Allah dərgahında) qorunub saxlanılan bir Kitabdadır (lövhi-məhfuzdadır, yaxud lülələnib bükülmüş kağızlardadır).

  79 - Ona yalnız pak olanlar toxuna bilər!

  80 - (O) Aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.

  81 - İndi siz bu kəlamı yalan sayırsınız? (Bu sözümə məhəl qoymursunuz?)

  82 - Ruzinizə şükür etməli olduğunuz halda, onu yalanmı hesab edirsiniz?

  83 - (Can) boğaza yetişdiyi (ölüm gəlib çatdığı) zaman

  84 - Siz (ona) baxıb durursunuz (əlinizdən heç bir şey gəlmir).

  85 - Biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz (bunu) görmürsünüz!

  86 - Əgər sizdən (dediyiniz kimi, qiyamət günü əməllərinizə görə) haqq-hesab çəkilməyəcəksə,

  87 - Və əgər ("öləndən sonra heç bir dirilmə, haqq-hesab yoxdur” sözünü) doğru deyirsinizsə, bəlkə, (o çıxan canı) geri (bədənə) qaytarasınız?!

  88 - Amma əgər (ölən kimsə Allah dərgahına, Allahın lütf və mərhəmətinə) yaxın olanlardandırsa,

  89 - (Onu) rəhmət, gözəl ruzi (yaxud xoş ətirli çiçəklər) və Nəim cənnəti gözləyir!

  90 - Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə (əməl dəftəri sağ əlinə verilənlərdəndirsə),

  91 - (Ona özü kimi olan yoldaşlarının dili ilə: ) "Sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun!” (deyiləcəkdir).

  92 - Əgər (ölən kimsə Allahın ayələrini, möcüzələrini) yalan sayanlardan və yoldan azanlardandırsa,

  93 - (Ona) qaynar su ziyafəti veriləcək

  94 - Və özü də Cəhənnəmə atılacaqdır.

  95 - Şübhəsiz ki, bu, təkzibolunmaz həqiqətdir!

  96 - Elə isə (ya Peyğəmbər!) sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih (müqəddəs turub zikr) et! (Və ya: Sən Rəbbini o böyük adı ilə təsbih et!)
   
  KATEQORİYA: QURAN KƏRIM | ƏLAVƏ ETDİ: QIKO (16.09.2010)
  BAXILDI: 221
  BÜTÜN RƏYLƏR: 0
  DAXİL OL

  SAYTDA AXTAR

  BİZİMLƏ OLUN

  BİZİM SORĞU
  YALNIZ KƏNDDƏ YAŞAYAN SARAÇLILAR ÜÇÜN YARDIM FONDU YARATMAĞA DƏYƏRMI (Yoxsa sorğudan qoruxurlar)
  Cavablar: 129
  < HAVA > Прогноз погоды в городе Баку Прогноз погоды в городе Гянджа Прогноз погоды в городе Сумгаит Weather forecast for Nakhchivan

  ONLAYN OYUN
 • ONLAYN OYUNLARI

 • SARAÇLILAR © 2018                    055 584 04 52
          

   WoSoft.ru - программы для всех