SARAÇLILAR Çərşənbə axşamı, 20.08.2019, 02:49
BORÇALI. SARAÇLI KƏNDİNİN SAYTINA XOŞ GƏLDİNİZ | QONAQ | RSS
ANA MENYU

STATİSTİKA

ONLAYNDA: 1
QONAQ: 1
İSTİFADƏÇİ: 0

SAYTLAR
 • XANQIŞLAĞI
 • GECƏGÖZLÜ
 • MƏNİM SERİALIM
 • FİLİMLƏR
 • SAYT DÜZƏLT
 • HAMSI VEB-USTASI ÜÇÜN
 • HAMI ÜÇÜN PROQRAMLAR
 • ƏYLƏNCƏ DÜNYASI
 • ƏN YAXŞI SAYTLAR
 • KULİNARİYA RESEPTLƏRİ

 • Block title

  AVROPA RADİOSU

  VALYUTA
   Valyuta məzənnəsi

  ANA SƏHFƏ » MƏQALƏLƏR » ŞEİRLƏR [ MƏQALƏ ƏLAVƏ ET ]

  Nizami Saraçlı

                                                           Nizami Saraclı                                Şeirlər
   
   KƏNDİMİN
   
  Saz­lı-söz­lü bir di­ya­rın oğ­lu­yam,
  Qoy bir de­yim nə­lə­ri var kən­di­min.
  Dəm­yə­lər­də daş­dan çö­rək çı­xa­ran,
  Qa­bar-qa­bar əl­lə­ri var kən­di­min.
   
  Yel apar­maz oca­ğı­nın odu­nu,
  Heç gö­dəl­məz Göl­lü­cə­nin odu­nu,
  Şiş­gü­nöy­də şim­şək ütər otu­nu,
  Boz du­man­dan tül­lə­ri var kən­di­min.
   
  Ağ ev­lə­ri o toy - bu toy dü­zü­lüb,
  Ot ba­sıb­dı yo­lu izi nə­zi­lib,
  Gö­zəl­lə­ri sə­hə­ng alt­da əzi­lib,
  Min ətir­li gül­lə­ri var kən­di­min.
   
  Qa­ra bu­lud bə­yaz qı­zın sa­çı­mı,
  Əm­lik qu­zu süf­rə­si­nin ta­cı­mı,
  Qız­mar sə­ma ba­şı üs­tə sa­cı­mı,
  Tel oy­na­dan yel­lə­ri var kən­di­min.
   
  Ha göz­lə­yər ge­ri dön­məz ge­də­ni,
  Hey ara­nar bir ta­pıl­maz itə­ni,
  Ya­da sal­ma hər ba­şın­dan ötə­ni,
  Ağı de­yən dil­lə­ri var kən­di­min.
   
  Tor­pa­ğı­nı bö­lük-bö­lük böl­dü­lər,
  Soy adı­nı dəf­tər­lər­dən sil­di­lər,
  Sa­raç­lı­nı bir öl­müş­mü bil­di­lər,
  Qə­ləm tu­tan əl­lə­ri var kən­di­min!
   

   
       ÇİÇƏK QANI
   
  Bu çiçəyə nə olub
  Odu canına düşüb
  Bişib-bişib ömrü
  Yazın sonuna düşüb
   
  Ay çiçək nədir adın
  Söz vurmamış qanadın
  Olma toxumun yadın
  Dəyirmanına düşüb
   
  Ay çiçəyim mənimdə
  Od gəzir bədənimdə
  Bu doğma vətənimdə
  Qolum yanıma düşüb
   
  Ürəyimdi əllərdə
  Hey yellənir yellərdə
  Çimib qanlı sellərdə
  Çiçək donuna düşüb
   
  Çoxdan öyrəçib yağı
  Bu yurdu talamağı
  Qurdların ulamağı
  Xoruz banına düşüb
   
  Göydə ulduz neçədi
  Bax-bax yarıgecədi
  Hər ulduz bir qönçədi
  Insan qanına düşüb
   
  Bu qan kimin qanıdı
  Bu qan şəhid qanıdı
  Bakım qəm ümmanıdı
  Şehi qanuna düşüb
   

   
          Ağ atımın yalmanı qara 
   
  Ağ atımın yalmanı qara
  Qara başım qurban sənə ey atım
  Məni bu yollara yolçu eylə
  Bu yollara çapar eylə
  Cilovunu buraxmışam apar elə
  Harayacan apara bilsən
  Sənə güvənmişəm onunçün belə
  Apar məni apar elə
   
  Ağ attımın üzü ağ dərisi qara
  Dırnaqların ucu qara
  Gözlərinin altı qara
  Qara başım qurban sənə atım
  Apar məni gündoğana
  Apar məni halölənə xəyalölənə
   
  Ağ atımın gözləri qara
  Qulaqlarının ucu qara
  əli ovcu qara
                       quluncu qara
  Qara başım qurban sənə atım
  Bir ilxıya qatıl görüm
  Bu mığmığalı çivinli dünyada
   
  Ağ atımın dili qara
  Yəhər altda beli qara
  Qaşqasında kəkili qara
  QARA…QARA…ayağında səkili qara
  Arxasınca quyruğu
  Quyruğu ucunda kölgəsi qara
  Qara başım qurban sənə atım
  Bu qara gündə keç bu qaranlıqdan
  Yar bu dumanlığı
  Aş bu samanlığı
  Arpa desən arpa məndə
  Anadan ağ doğulanlar
  20 yanvar gecəsi
  Belə qaraldılar bu vətəndə
   
  Göy damarından fışqıran qanı qara
                            Yanı qara
                                            Yançağqara
  QARA…QARA.üz qoyduğu torpağı qara 
  Qara başım qurban sənə atım
  Bir ağlıq qarışacaqmı bu qaranlığa
   

   
              ALLAHSIZ DƏRD
   
  Ona bax allah ona bax
  Dərdim necə böyüyür
  Ona bax allah ona bax
  Dərd üstümə yeriyir
   
  Ah zalım dərd azman dərd
  Məni qovub teylədin
  Bir vaxt mən də mərd idim
  Niyə namərd eylədin
   
  Ona bax allah ona bax
  Dərd üstümdən adlayır
  Mənə bax allah mənə bax
  Kölgəm it tək ulayır
   
  Ah zalım dərd azman dərd
  Yazığın gəlməz mənə
  Həyat-dələduz qanlı
  Ruhumu ağlar qoyub
  Pəri tək gülməz mənə
   
  Ona bax allah ona bax
  Dərd dumandı qapqara
  Mənə bax allah mənə bax
  Köynəyim para-para
  Ürəyim qanlı yara
   
  Dərd olanda nə olar
  Dərdin insafı yoxdu
  O da bir anadan doğulmayıbmı
  Onunda allahı yoxdumu
   
  Vallah bu dərdinanası allahı yoxdu
  Allahı vallahı yoxdu
  Öz-özündən böyükdü
  Günühı günahımdan çoxdu
   
  Mən ömrüm boyu dərdimi qinamadım
  Çətinə çəkib sınamadım
  Hər əzabına dözdüm
  Namırd çıxacağın unamadım
  Bu dərd dərdimsə məni çarmıxa çəkdi
  Bədoy at tək meyidimi çığnayıb keçdi
  Dönüb üstümə ağnayıb keçdi
  Dedim belə dərd olar
  Belə dərd sahibinin yurd yuvası vird olar
  Ona bax allah ona bax
  Dərd üstümə yeriyir
  Yeriyir yeriyir üstümə
  Ağzı qanlı sel kimi
  Yeriyir yeriyir üstümə
  Yurdsuz qalan el kimi
  Bu el mənim elimdi
  Eh seldəki göz yaşım
  Yırğalan çiynim üstə
  Yırğalan dərdli başım
  Artıq əzəl axırdı
  Yaşamaq ağırdısa
  Ölmək daha ağırdı
   

   
           Bir dam altda beş ölü
   
  Bir dam altda beş ölü
  Kişiyi üç yaşında
  Qovun şeyda bülbülü
  Durub ağı deməsin
  Yaşıl ağac başında
                                  Ədavət olar
   
  Bir dam altda beş ölü
  Böyüyü ana yaşında
  O olubdur evində
  Azədəlik vaxtında
  Azadlıq vaxtında
  Susun səsə salmayaq
                                    Cinayət olar
   
  Bir dam altda beş ölü
  Beş ölüdən qalmayıb
  Bir ovuc insane külü
  Qovun şeyda bülbülü
  Pünhan ağı deməsin
  Aşkarlıq işığında
                                   Xəyanət olar
   
  Bir dam altda beş ölü
  Beş qaşıq insan külü
  Tabutcuya deyin ki
  Bir qutu düzəltsin
  Yığaq bu külü
  Birdə bir kiçik tabut
               Dəfn etməkçün bülbülü
  Bir dam altda beş ölü
  Bülbüllə altı oldu
   

  Borçalı
  (Poema) 
   
  Borçalımız saz yurdudu
  hər aşığı bir ordudu,
  ayrılıq ceviz qurdudu,
  yedi bizi içimizdən,
  ayrı saldı köçümüzdən.
   
  Orda binəm – binnətim var,
  külü küldə külfətim var,
  türk kəsiyi millətim var,
  yurd kəsiyi ana torpaq,
  rüzgarlarda yaşıl torpaq...
   
  Can Borçalım iki gözöm,
  atam – anam şirin sözüm,
  qurban demem, qurban,-özüm,
  ey dağların yaz maralı,
  mən dərdliyəm, sən yaralı...
   
  Gözəl yurdum, tamaşasan,
  dərdlərimlə baş-başasan,
  dahada xoşbəxt yaşasan,
  tez tapılar itiyimiz,
  kədər bilməz kiçiyimiz..
   
  Yurdum səni sevmək azdı,
  Neyləsək nəzir niyazdı,
  Imzamizi fələk pozdu,
  Qələm götürdüm dəstimə
  Yeridim dərdin üstünə
   
  Vətəni gülzar istədik
  Dövlət umduq var istədik
  Axır qışda qar istədik
  Onuda verən olmadı
  Bu dünya viran olmadı
   
  Tapındəq öz soyumuza
  Su qatmadıq suyumuza
  Yasımıza toyumuza
  Gələn-gəldi qol götürdü
  Gılməyən köksün ötürdü
   
  Vüsal bizim hicran bizim
  Arzumuzdur turan bizim
  Doğama Azərbaycan bizim
  Sazımızın sədasıdı
  Lap ujruma çatasıdı
   
  Qoy var olsun hicranımız
  Unudulsun mılalımız
  Yıldızlara vüsalimiz
  Çiçək açsın ləçək-ləçək
  Üç rəngli türk bayrağı tək
   
  Sazımızı duya gəlsin
  Uğrunda can qıyan gəlsin
  Gecikibsə,dayan gəlsin
  əl verin xoş sabahlara
  son qoyulsun günahlara
   
  heyranam elin yazına
  sərt qışına yazına
  don açıla ,ayaz sına
  ot bitə quzu səsinə
  dönəm bir el nəğməsinə
   
  Borçalımız bağ yeridi
  Bir az ötdün,-dağ yeridi
  Sınıq körpüdən bəri
  Var olduqca birliyimiz,
  Bar verəcək dirriyimiz
   
  İnşallah ,qış qar gətirər
  Qaranquş bahar gətirər
  ərdəmli ər yar gətirər
  dağın o üz,bu üzündən
  qulaq batar toy səsindən
   
  El şairi bizim Nəbi
  Burdan alıb coşqun təbi
  Keçdiyi həyat məktəbi
  Sözün deyib kəsə-kəsdə
  Bina olub xəncər üstə
   
  Yurdum ,gəlsəm  qinağına
  Çıkmə çörək sinağina
  Qurban olum torpağına
  Hərdən dərdlə qıllıq məzə
  Baxtımızı gəzə-gəzə
   
  Biz bir ruhuq, biz bir bədən
  Düzülmüşük çətən-şətən
  Bizə Neylər yoldan ötən
  Haq bizdədi,haq söylərik
  Birimizi beş elərik
   
  Axar aydın sular kimi
  Havalanar qular kimi
  Yaşarı arzular kimi
  Qanadlıdı Borçalımız
  Indlıdı Borçalımız
   
  Bu ellər bizim ellərdi
  əzizim-gözüm ellərdi
  bağlardakı bülbülərdi
  yuvam deyə yanan quçlar
  o nəğmğli kaman quçlar...
   
  Gülə-gülə bənd edəydim
  Sözü kiçmiş-qənq edəydim
  Qolunu kəmənd edəydim
  Salaydım yar boynunamən
  Dolaşaydım çəmən-çəmən
   
  Borçalımız min oymaqlı
  Hər oymağı min çıraqlı
  Yaranışdan xoş soraqlı
  Yaşıl donlu bir mahaldı
  Nə,arzudur,nə xəyaldı
   
  Başkeçiddən baş alan çay
  Gözümüzdə yaş olan çay
  Gedib kürə qovuçan çay
  Ürəyidi Borçalının
  Diləyidi Borçalının
   
   
   
  Aşıq deyər budur öyüd
  Balaları məğrur böyüt
  Vallah qəlbi bütöv igid
  Bir qoyunda verməz qurda
  Göz çəkdikcə ana yurda
   
  Yurdum səni unutmadıq
  Xatirin ucuz tutmadıq
  Gecələr yuixu yatmadıq
  Hey gəzdik yağı tuşunda
  Qalalı dağlar başında
   
  Məskənimdi borçalı
  Boz oğuzlu,boz çalıdı
  Bəlkədə Bozca Alıdı
  Hər gün qılınc çalan burda
  Könlümüzü alan burda
   
  Möhkəmdi yurdun təməli
  Dəllərimdə neçə dəli
  Giziroğlu Çənlibeli
  Aramasın uzaqlarda
  Bax burdadı burda
   
  Siz ey qarapapaq elim
  Qıvraq atlı Qıpçaq elim
  Bölünsəndə dilim-dilim
  Yenə sizdən deyəcəyim
  Tükənincə yeyəcəyim
   
  Qəlbimizdə çiləmiz var
  Həsrətli goz giləmiz var
  Itgin düçşmüş Lələmiz var
  Qalıb sazı çiynində
  ərzurum gədiyində
   
  Biz gəzəydik yurdlar ilə
  Ulaşaydıq dərdlər ilə
  Fürsət tapıb qurdlar ilə
  Dost qardaş tək bağlaşaydıq
  Göz dolusu aölaşaydıq
   
  Gözümüz durna köçündə
  əlləimiz iş-gücündə
  din bəslədik din içində
  Aman-aman Aşıq Qərib
  Sən də, qərib məndə qərib
   
  Hey anıb yurd yerimizi
  Becərdik dərd sərimizi
  İşğal etdi özümüzü
  Gözü tökülmüş ayrılıq
  Beli bükülmüş ayrılıq
   
  Biz Şeyx Sənan olmadıq
  Xaç suyuina salınmadıq
  Bir tərsayə vurulmadıq
  Yüz illər dözdük zillətə
  Görk olduq əhli millətə
   
  Yenə ovqat o ovqatdı
  Deməynən halım babatdı
  Buda bir cür zarafatdı
  Yaza çıxdı oylağımız
  Mart gözünə barmağımız...
   
  Başımız çox bəla çəkdi
  Ayaq altda torpaq çökdü
  Bənovşələr boynun bükdü
  Bircə şirin spzdən yana
  Doöma cığır izdən yana
   
  Nə yaxşə yurd yerindədi
  Aşıqların şerindədi
  Elin kökü dərindədi
  Öz kökünə calanıbdır
  Kökü üstə talanıbdır
   
  Ağca qalan ağlar qalıb
  Bürc dağılıb bağlar qalıb
  Sinəmizdə dağlar qalıb
  SULTAN YAQUB izin ağlar
  Bizə baxan gözü ağlar
   
  Demə olan oldu keçdi
  Gələn qondu qonan köçdü
  Deynən hamı əkdi bişdi
  Yenə qaldı yalan dünya
  Süleymandan qalan dünya
   
  Aşıq cox arzun göyçədi
  Dərdim yerdən göyəcəndi
  Son itkim ulu göyçədi
  Sərxoşluğun Göyçəgülü
  Çox oynayım dəli-dəli
   
  Bu yaşımda ay pir olmuş
  Demə balan kafir olmuş
  Yox-yox yurda əsir olmuş
  Elə cal gülüm oynasın
  Yel vursun külüm oynasın
   
  Üstündəndə bir bayatı
  Yandırsın eli elatı
  Yoxsa ömür bir urvatı
  Dəyməz dözüb hər zillətə
  Qalmaq qurdla qiyamətə
   
  Şən ocaqlar gur alışar
  Sevdalanar hürr alısar
  Borçalısız KÜR alısar
  Otlar bitər xram üstə
  Yaram simlər yaram üstə
   
  Hər işimiz qədər yazı
  Nəvə-nəticə murzl
  Özümüz bir bəy libası
  Yurda bir bayraq bəzədəm
  Kölgəsində öləm itəm
   
  Gəl keçmişi yad eyləyək
  Gələcəyə ad eyləyək
  Bayraq-bayraqdar söyləyək
  Ana yurdum BORÇALIYA
  Ata yurdum BORÇALIYA 
   
   
  KATEQORİYA: ŞEİRLƏR | ƏLAVƏ ETDİ: QIKO (25.06.2010)
  BAXILDI: 1474 | RƏYLƏR: 1
  BÜTÜN RƏYLƏR: 0
  Adı *:
  Email:
  Bütün smayllar
  Kod *:
  DAXİL OL

  SAYTDA AXTAR

  BİZİMLƏ OLUN

  BİZİM SORĞU
  SAYTI DƏYƏRLƏNDİR
  Cavablar: 164
  < HAVA > Прогноз погоды в городе Баку Прогноз погоды в городе Гянджа Прогноз погоды в городе Сумгаит Weather forecast for Nakhchivan

  ONLAYN OYUN
 • ONLAYN OYUNLARI

 • SARAÇLILAR © 2019                    055 584 04 52